dr. Andreja Primec

4. SEKCIJA
Pravni položaj javnih zavodov in uslužbenska razmerja

vodja sekcije: dr. Rado Bohinc

• Prekrški na področju prava zavodov in iz uslužbenskih razmerij
Avtorja dr. Andreja Primec in dr. Bojan Tičar sistematično obravnavata prekrškovnopravno ureditev poslovanja javnih zavodov v Republiki Sloveniji, s poudarkom na prekrškovni odgovornosti zavodov kot pravnih oseb in odgovornih oseb pravne osebe. Posebno pozornost namenita položaju javnih uslužbencev, zaposlenih v zavodih, ki na podlagi posebnega pooblastila odgovorne osebe zavoda postanejo samostojno odgovorni za prekršek.

O predavatelju
  • izredna profesorica, Katedra za gospodarsko pravo
    Ekonomska fakulteta Univerze v Mariboru
  • 4. SEKCIJA: Pravni položaj javnih zavodov in uslužbenska razmerja
    Prekrški na področju prava zavodov in iz uslužbenskih razmerij
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?