dr. Aleš Završnik

Industrija 4.0 – ali pravo še teče vzporedno s tehnološkim razvojem

vodja: dr. Patrick Vlačič

> Umetna inteligenca in kazenska odgovornost
Kakšen kazenskopravni okvir zagotoviti za položaje številnih koristnih, a potencialno tveganih (upo)rab umetne inteligence, ki postaja neločljiv del vsakodnevnega življenja? Prispevek bo predstavil temeljne pravne koordinate uporabe umetne inteligence v kazenskem pravosodju, nato pa na primeru avtonomnih vozil prikazal dilemo. Človek v prometu ravna hipno, ker za luksuz premisleka nima časa. Pri vozilu, ki je prednastavljeno, čas za premislek o odzivu obstaja; tak premislek je hkrati etična dolžnost. Kako torej etična pravila vprogramirati v ravnanje stroja?

O predavatelju
  • izredni profesor
    Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • Industrija 4.0 – ali pravo še teče vzporedno s tehnološkim razvojem
    Umetna inteligenca in kazenska odgovornost
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?