7. SEKCIJA
Izzivi digitalne dobe za pravo

vodja sekcije: dr. Verica Trstenjak

• Digitalizacija javne uprave – od nuje prek zmožnosti do izjemnih idej

O predavatelju
  • minister
    Ministrstvo za javno upravo
  • 7. SEKCIJA: Izzivi digitalne dobe za pravo
    Digitalizacija javne uprave – od nuje prek zmožnosti do izjemnih idej
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?