Vodje sekcij in predavatelji

Damjan Mašera
dr. Matej Avbelj
mag. Matevž Krivic
Franc Testen
dr. Konrad Plauštajner
dr. Polonca Kovač
dr. Liljana Selinšek
mag. Biserka Kogej Dmitrovič
Marijan Papež
dr. Dragica Wedam Lukić
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?