PRAVNIŠKA TRIBUNA
Presoja primernosti pravnih okvirov prestrukturiranja v ZFPPIPP z zornega kota gospodarskih posledic covid-19 in Direktive (EU) 2019/1132

vodja tribune: dr. Nina Plavšak
Sodelujejo: Marko Zaman, Grega Peljhan, Tilen Vahčič, dr. Jaka Cepec

O predavatelju
  • Finančno svetovanje

    Deloitte Slovenija

  • PRAVNIŠKA TRIBUNA

    Presoja primernosti pravnih okvirov prestrukturiranja v ZFPPIPP z zornega kota gospodarskih posledic covid-19 in Direktive (EU) 2019/1132

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?