Štefka Korade Purg

4. SEKCIJA
Pravni položaj javnih zavodov in uslužbenska razmerja

vodja sekcije: dr. Rado Bohinc

• Aktualna vprašanja uslužbenskih razmerij in sistema plač v javnem sektorju

O predavatelju
  • vodja

    Sektor za organizacijo javnega sektorja ter uslužbenski sistem

  • 4. SEKCIJA: Pravni položaj javnih zavodov in uslužbenska razmerja

    Aktualna vprašanja uslužbenskih razmerij in sistema plač v javnem sektorju

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?