mag. Tanja Pucelj Vidović

2. SEKCIJA
Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative

vodja sekcije: dr. Maša Kovič Dine

• Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte

O predavatelju
  • sekretarka

    Ministrstvo RS za okolje in prostor

  • 2.SEKCIJA: Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative

    Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?