mag. Eva Helena Zver

4. SEKCIJA
Pravni položaj javnih zavodov in uslužbenska razmerja

vodja sekcije: dr. Rado Bohinc

• Finančni viri javnih zavodov po dejavnostih v zadnjem desetletju
Javni zavodi se po dejavnostih razlikujejo glede na financiranje javne službe z zasebnimi viri in z možnostmi pridobivanja dodatnih prihodkov na trgu. V prispevku bodo analizirani trendi pri gibanju virov prihodkov javnih zavodov po posameznih dejavnostih v zadnjem desetletju in razlike v strukturah financiranja. Analiza vodi tudi do vprašanja ustreznosti organizacijskih oblik poslovanja javnih zavodov v nekaterih dejavnostih.

O predavatelju
  • sekretarka

    Urad za makroekonomske analize in razvoj

  • 4. SEKCIJA: Pravni položaj javnih zavodov in uslužbenska razmerja

    Finančni viri javnih zavodov po dejavnostih v zadnjem desetletju

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?