mag. Damijan Florjančič

5. SEKCIJA
Sodstvo – ena od treh vej oblasti

vodja sekcije: dr. Miodrag Đorđević

• O učinkovitosti in odgovornosti v sodstvu
Večno vprašanje učinkovitosti delovanja sodstva je v prispevku predstavljeno glede na kazalnike, uveljavljene v EU, ki jih v svojih preglednicah poslovanja uporablja tudi slovensko sodstvo. Po teh kriterijih je slovensko sodstvo zadovoljivo učinkovito in v povprečju primerljivo z državami EU. Ob tem se zastavlja tudi vprašanje odgovornosti, tako na institucionalni kot na individualni ravni delovanja sodstva, torej sodstva kot sistema in kot posameznega sodnika oziroma sodnice.

O predavatelju
  • vrhovni sodnik svetnik, predsednik sodišča

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

  • 5. SEKCIJA: Sodstvo – ena od treh vej oblasti

    O učinkovitosti in odgovornosti v sodstvu

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?