mag. Andrej Tomšič

7. SEKCIJA
Izzivi digitalne dobe za pravo

vodja sekcije: dr. Verica Trstenjak

• Sodobne tehnologije in posegi v zasebnost v času covid-19
Pri katerikoli obdelavi osebnih podatkov kot nujnem ukrepu za obvladovanje pandemije je prvi pogoj za vzpostavitev zaupanja, družbeno sprejemljivost rešitve in učinkovitost takšnih ukrepov prav varstvo osebnih podatkov. Podatki in različne sodobne tehnologije so sicer lahko pomembna vzporedna orodja za zajezitev širjenja virusa, vendar se moramo zavedati, da imajo omejitve in da so lahko le podpora za učinkovitost drugih ukrepov. Posegi v zasebnost nikoli ne morejo in ne smejo biti sami sebi namen. Smernice Evropskega odbora za varstvo osebnih podatkov (EDPB) poudarjajo, da Splošna uredba o varstvu podatkov ter Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah že vsebujeta določbe, ki omogočajo uporabo anonimnih ali osebnih podatkov za podporo javnim organom in drugim akterjem pri prizadevanjih za spremljanje in omejevanje širjenja covid-19. Vsi ukrepi glede epidemije morajo temeljiti na načelih učinkovitosti, nujnosti in sorazmernosti. In prav tega se morajo zavedati vsi, ki v imenu varovanja življenja in zdravja ljudi posegajo po različnih ukrepih.

O predavatelju
  • namestnik informacijske pooblaščenke

    Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec

  • 7. SEKCIJA: Izzivi digitalne dobe za pravo

    Sodobne tehnologije in posegi v zasebnost v času covid-19

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?