dr. Vasilka Sancin

2. SEKCIJA
Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative

vodja sekcije: dr. Maša Kovič Dine

• Možnosti uveljavljanja okoljskih zahtevkov pred mednarodnimi pogodbenimi telesi mednarodnih pogodb o človekovih pravicah

O predavatelju
  • izredna profesorica

    Katedra za mednarodno pravo, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

  • 2.SEKCIJA: Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative

    Možnosti uveljavljanja okoljskih zahtevkov pred mednarodnimi pogodbenimi telesi mednarodnih pogodb o človekovih pravicah

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?