dr. Miodrag Đorđević

5. SEKCIJA
Sodstvo – ena od treh vej oblasti

vodja sekcije

• Program Sveta Evrope HELP v slovenskem sodstvu
Pri varovanju človekovih pravic ni poudarek na tem, da so deklarirane v EKČP, temveč je ključno njihovo uresničevanje, s tem pa učinkovitost pravnega varstva, ki ga zagotavljajo sodišča. Zato je pomembno okrepiti znanje in poklicne veščine sodnikov. Stalno izobraževanje in usposabljanje sta temeljni sodnikov poklicni standard in tudi merilo njegovega odnosa do sodniškega poslanstva. Stalno izobraževanje pa ni le njegova pravica, temveč tudi dolžnost. To je povezano tudi s pravico državljanov do sojenja v razumnem roku, do pošteno izpeljanega postopka, do kakovostnih, vsebinsko pretehtanih in strokovno utemeljenih oziroma obrazloženih odločb. Strokovno znanje in kakovostne sodne odločbe so namreč tisto, kar krepi integriteto sodnika, sodstva in s tem pravne države.

O predavatelju
  • vrhovni sodnik svetnik, podpredsednik sodišča

    Vrhovno sodišče Republike Slovenije

  • 5. SEKCIJA: Sodstvo – ena od treh vej oblasti

    Program Sveta Evrope HELP v slovenskem sodstvu

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?