3. SEKCIJA
Dogmatične dileme temeljnih institutov kazenske zakonodaje in problemi sodne prakse

vodja sekcije: dr. Miha Šepec

• Navidezni stek kaznivih dejanj – teoretična izhodišča in praktični problem

O predavatelju
  • asistent, Katedra za kazensko pravo

    Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

  • 3. SEKCIJA: Dogmatične dileme temeljnih institutov kazenske zakonodaje in problemi sodne prakse

    Navidezni stek kaznivih dejanj – teoretična izhodišča in praktični problem

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?