dr. Matjaž Ambrož

3. SEKCIJA
Dogmatične dileme temeljnih institutov kazenske zakonodaje in problemi sodne prakse

vodja sekcije: dr. Miha Šepec

• Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe

O predavatelju
  • redni profesor, Katedra za kazensko pravo

    Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

  • 3. SEKCIJA: Dogmatične dileme temeljnih institutov kazenske zakonodaje in problemi sodne prakse

    Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?