1. SEKCIJA
Socialna zavarovanja kot temelj pravice do socialne varnosti

vodja sekcije

• Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj
Temelji prava socialne varnosti pri odmikanju od tradicionalnega modela dela in družine postajajo vse bolj pomembni za uresničitev pravice do socialne varnosti. Postavljajo se vprašanja, povezana z različnimi opredelitvami skupin zavarovanih oseb, (ne)primerljivimi pravicami in obveznostmi ter upravljanjem sistema (na primer zakaj obstajajo težnje po več nosilcih v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ne pa tudi v drugih zavarovanjih). Prav tako je vprašanje, koliko lahko intervencijski zakoni spreminjajo strukturo socialnih zavarovanj.

5. SEKCIJA
Sodstvo – ena od treh vej oblasti

vodja sekcije: dr. Miodrag Đorđević

• Sodnik
Sodnice in sodniki so posebej usposobljeni nosilci državne oblasti. Imeti morajo življenjske izkušnje in biti vrhunski pravni strokovnjaki na svojem področju. Temu mora ustrezati tudi njihov pravni položaj strokovnih funkcionarjev, ki je poseben in težko primerljiv z drugimi funkcionarji, javnimi uslužbenci ali delavci. Ob tem se postavlja vprašanje, kako to zagotoviti in koliko nesodnih nalog naj bo zaupano sodnikom.

O predavatelju
  • redni profesor

    Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

  • 1. SEKCIJA: Socialna zavarovanja kot temelj pravice do socialne varnosti

    Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj

  • 5. SEKCIJA: Sodstvo – ena od treh vej oblasti

    Sodnik

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?