• otvoritev

  dr. Miha Juhart, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije

  9.00
 • uvodni nagovor

  Boštjan Koritnik, minister za javno upravo

  9.05
 • 1. SEKCIJA

  Socialna zavarovanja kot temelj pravice do socialne varnosti / vodja: dr. Grega Strban

  Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj, dr. Grega Strban

  Medgeneracijska (ne)enakost, dr. Andraž Rangus

  Pravne pomanjkljivosti invalidskega zavarovanja, Marijan Papež

  Pokojninska reforma je sprejeta, naj živi reforma!, Tilen Božič

  V katero smer gredo spremembe obveznega zdravstvenega zavarovanja, Marjan Sušelj

  Razprava

  9.15–11.15
 • 2. SEKCIJA

  Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative / vodja: dr. Maša Kovič Dine

  Možnosti uveljavljanja okoljskih zahtevkov pred mednarodnimi pogodbenimi telesi mednarodnih pogodb o človekovih pravicah, dr. Vasilka Sancin

  Podnebne tožbe v mednarodnem okolju, dr. Maša Kovič Dine

  Mednarodno investicijsko pravo, arbitraža in Petišovci – kaj se zahteva od držav, Domen Turšič, LLM

  Varstvo okolja v slovenski pravni praksi, mag. Senka Šifkovič Vrbica

  Jamstvo vodnih elektrarn za okoljske škode ob poplavah, dr. Franz Serajnik

  Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte, mag. Tanja Pucelj Vidović

  Razprava

  11.15–13.15
 • odmor
  13.15–13.30
 • 3. SEKCIJA

  Dogmatične dileme temeljnih institutov kazenske zakonodaje in problemi sodne prakse / vodja: dr. Miha Šepec

  Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe, dr. Matjaž Ambrož

  Odmera kazni – ustavnoskladno vštevanje pripora in prejšnje kazni, dr. Katarina Bergant

  Navidezni stek kaznivih dejanj – teoretična izhodišča in praktični problem, dr. Miha Šošić

  Silobran – dogmatične dileme in sodna praksa, dr. Miha Šepec

  Razprava

  13.30–15.10
 • 4. SEKCIJA

  Pravni položaj javnih zavodov in uslužbenska razmerja / vodja: dr. Rado Bohinc

  Korporativno upravljanje javnih zavodov v Republiki Sloveniji, dr. Rado Bohinc

  Pravni vidiki tržne dejavnosti javnih zavodov, dr. Rajko Pirnat

  Finančni viri javnih zavodov po dejavnostih v zadnjem desetletju, mag. Eva Helena Zver

  Aktualna vprašanja uslužbenskih razmerij in sistema plač v javnem sektorju, Štefka Korade Purg

  Prekrški na področju prava zavodov in iz uslužbenskih razmerij, dr. Andreja Primec, dr. Bojan Tičar

  Razprava

  9.00–11.00
 • 5. SEKCIJA

  Sodstvo ena od treh vej oblasti / vodja: dr. Miodrag Đorđević

  O učinkovitosti in odgovornosti v sodstvu, mag. Damijan Florjančič

  Sodstvo in Ustavno sodišče RS, dr. Rajko Knez

  Sodnik, dr. Grega Strban

  Zagotavljanje kakovosti sojenja, mag. Valerija Jelen Kosi

  Program Sveta Evrope HELP v slovenskem sodstvu, dr. Miodrag Đorđević

  Razprava

  11.00–13.00
 • odmor
  13.00–13.30
 • 6. SEKCIJA

  Izzivi delovnega prava v kriznih razmerah: iskanje ustreznega ravnovesja / vodja: dr. Valentina Franca

  Delovnopravni odgovor(i) izbranih evropskih držav na posledice epidemije covid-19, Sara Bagari

  Posledice kriz za razvoj izbranih delovnopravnih institutov – kakšno bo delo v novi realnosti, dr. Valentina Franca

  Posegi v zasebnost pedagoških delavcev med epidemijo covid-19 in po njej – kje so meje dovoljenega, dr. Katarina Krapež

  Možnosti (enostranskega) spreminjanja in odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času izrednih razmer, Miha Šercer

  Razprava

  13.30–15.10
 • 7. SEKCIJA

  Izzivi digitalne dobe za pravo / vodja: dr. Verica Trstenjak

  Digitalizacija javne uprave – od nuje prek zmožnosti do izjemnih idej, Boštjan Koritnik

  Sodobne tehnologije in posegi v zasebnost v času covid-19mag. Andrej Tomšič

  Digitalna doba in temeljne pravice v Evropski uniji, dr. Verica Trstenjak

  Novosti glede odškodninske odgovornosti za umetno inteligenco, dr. Petra Weingerl

  Pravni izzivi kibernetske varnosti in njihovo reševanje, Pika Šarf

  Digitalizacija – med specialnim in splošnim pravnim urejanjem, mag. Mitja Podpečan

  E-šport – fuzija prava digitalne in analogne dobe, dr. Peter Merc

  Razprava

  9.00–11.05
 • odmor
  11.05–11.30
 • PRAVNIŠKA TRIBUNA

  Presoja primernosti pravnih okvirov prestrukturiranja v ZFPPIPP z zornega kota gospodarskih posledic covid-19 in Direktive (EU) 2019/1132 / vodja: dr. Nina Plavšak

  Sodelujejo: Marko Zaman, Grega Peljhan, Tilen Vahčič, dr. Jaka Cepec

  11.30–13.30
 • sklepne besede in praznično voščilo

  dr. Miha Juhart, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije

  13.30
KOTIZACIJA
420,00 EUR + DDV

3 dnevi

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov

Pravni rokovnik 2021

Gradivo

Photos
Event Details
Sponsors