• sprejem udeležencev
  8.00–9.30
 • otvoritev, podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije, slavnostni nagovor
  9.30–10.30
 • odmor
  10.30–10.45
 • 1. sekcija in 2. sekcija

  1. SEKCIJA (11.45–12.00 odmor)
  Socialna zavarovanja kot temelj pravice do socialne varnosti / vodja: dr. Grega Strban

  Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj dr. Grega Strban

  Medgeneracijska (ne)enakost dr. Andraž Rangus

  Pravne pomanjkljivosti invalidskega zavarovanja Marijan Papež

  Pokojninska reforma je sprejeta, naj živi reforma! Tilen Božič

  V katero smer gredo spremembe obveznega zdravstvenega zavarovanja Marjan Sušelj

  2.SEKCIJA (12.00–12.15 odmor) 
  Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative / vodja: dr. Maša Kovič Dine

  Možnosti uveljavljanja okoljskih zahtevkov pred mednarodnimi pogodbenimi telesi mednarodnih pogodb o človekovih pravicah dr. Vasilka Sancin

  Podnebne tožbe v mednarodnem okolju dr. Maša Kovič Dine

  Mednarodno investicijsko pravo, arbitraža in Petišovci – kaj se zahteva od držav Domen Turšič, LLM

  Varstvo okolja v slovenski pravni praksi mag. Senka Šifkovič Vrbica

  Jamstvo vodnih elektrarn za okoljske škode ob poplavah dr. Franz Serajnik

  Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte mag. Tanja Pucelj Vidović

  10.45–13.15
 • kosilo
  13.15–14.00
 • 3. sekcija in 4. sekcija

  3. SEKCIJA (15.00–15.15 odmor)
  Dogmatične dileme temeljnih institutov kazenske zakonodaje in problemi sodne prakse / vodja: dr. Miha Šepec

  Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe dr. Matjaž Ambrož

  Odmera kazni – ustavnoskladno vštevanje pripora in prejšnje kazni dr. Katarina Bergant

  Navidezni stek kaznivih dejanj – teoretična izhodišča in praktični problem dr. Miha Šošić

  Silobran – dogmatične dileme in sodna praksa dr. Miha Šepec

  4. SEKCIJA (15.15–15.30 odmor)
  Pravni položaj javnih zavodov in uslužbenska razmerja / vodja: dr. Rado Bohinc

  Korporativno upravljanje javnih zavodov v Republiki Sloveniji dr. Rado Bohinc

  Pravni vidiki tržne dejavnosti javnih zavodov dr. Rajko Pirnat

  Finančni viri javnih zavodov po dejavnostih v zadnjem desetletju mag. Eva Zver

  Aktualna vprašanja uslužbenskih razmerij in sistema plač v javnem sektorju Štefka Korade Purg

  Prekrški na področju prava zavodov in iz uslužbenskih razmerij dr. Andreja Primec, dr. Bojan Tičar

  14.00–16.30
 • odmor
  16.30–17.15
 • okrogla miza: Skladnost poslovanja v gospodarskih družbah in javnih zavodih

  vodja: mag. Dejan Jasnič

  Sodelujejo: Medeja Lončar, Janez Saje, dr. Alma Sedlar, dr. Robert Šumi

  17.15–19.15
 • 5. sekcija in 6. sekcija

  5. SEKCIJA (10.00–10.15 odmor)
  Sodstvo – ena od treh vej oblasti / vodja: dr. Miodrag Đorđević

  O učinkovitosti in odgovornosti v sodstvu mag. Damijan Florjančič

  Sodstvo in Ustavno sodišče RS dr. Rajko Knez

  Sodnik dr. Grega Strban

  Zagotavljanje kakovosti sojenja mag. Valerija Jelen Kosi

  Program Sveta Evrope HELP v slovenskem sodstvu dr. Miodrag Đorđević

  6. SEKCIJA (10.15–10.30 odmor)
  Izzivi delovnega prava v kriznih razmerah: iskanje ustreznega ravnovesja / vodja: dr. Valentina Franca

  Delovnopravni odgovor(i) izbranih evropskih držav na posledice epidemije covid-19 Sara Bagari

  Posledice kriz za razvoj izbranih delovnopravnih institutov – kakšno bo delo v novi realnosti dr. Valentina Franca

  Posegi v zasebnost (pedagoških) delavcev med epidemijo covid-19 in po njej – kje so meje dovoljenega dr. Katarina Krapež

  Možnosti (enostranskega) spreminjanja in odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času izrednih razmer Miha Šercer

  9.00–11.30
 • kosilo
  11.30–12.30
 • 7. sekcija in pravniška tribuna

  7. SEKCIJA (13.30–13.45 odmor)
  Izzivi digitalne dobe za pravo / vodja: dr. Verica Trstenjak

  •   Digitalizacija javne uprave – od nuje prek zmožnosti do izjemnih idej   Boštjan Koritnik

  •   Sodobne tehnologije in posegi v zasebnost v času covid-19   Mojca Prelesnik

  •   Digitalna doba in temeljne pravice v Evropski uniji     dr. Verica Trstenjak

  •   Novosti glede odškodninske odgovornosti za umetno inteligenco   dr. Petra Weingerl

  •   Pravni izzivi kibernetske varnosti in njihovo reševanje   Pika Šarf

  •   Digitalizacija – med specialnim in splošnim pravnim urejanjem   mag. Mitja Podpečan

  •   E-šport – fuzija prava digitalne in analogne dobe        dr. Peter Merc

  •   Posebna tema: Novi poslovni modeli pravnikov – dobre poslovne prakse iz Nemčije        Jan Baksa Lesjak

  PRAVNIŠKA TRIBUNA (13.45–14.00 odmor)
  Presoja primernosti pravnih okvirov prestrukturiranja v ZFPPIPP z zornega kota gospodarskih posledic
  covid-19 in Direktive (EU) 2019/1132
  / vodja: dr. Nina Plavšak

  Sodelujejo: Marko Zaman, Grega Peljhan, Tilen Vahčič, dr. Jaka Cepec
  12.30–15.00
KOTIZACIJA
420,00 EUR + DDV

2 dneva

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov

Pravni rokovnik 2021

Gradivo

Photos
Event Details
Sponsors