Novi termin bo določen glede na epidemiološko stanje in pravočasno objavljen.
46.Dnevi slovenskih pravnikov
GH Bernardin, Portorož

Spoštovane kolegice in kolegi,

ko pišem te vrstice, vem, da bodo Dnevi slovenskih pravnikov potekali tudi letos, ne vem pa, na kakšen način se bomo srečali. O tem bosta – kot lahko vsak dan slišimo ob različnih življenjskih priložnostih – odločala epidemiološko stanje in zgodnjejesenski razvoj dogodkov. Po naravi optimist si želim srečanja v živo, saj je bilo vsa leta naših tradicionalnih srečevanj eno izmed osnovnih poslanstev prav neposreden stik vseh generacij kolegov. Pravniški dnevi namreč niso namenjeni samo obravnavi aktualnih strokovnih vprašanj, ampak tudi obujanju spominov ter tkanju in utrjevanju novih vezi in poznanstev.

Spomladi smo bili čez noč postavljeni v položaj, ko smo morali osvojiti nov način sporazumevanja, za katerega smo slutili, da je mogoč, pa se nam je večini vseeno zdel kot iz znanstvenofantastičnega filma. Sam sem se, če podelim svojo izkušnjo, šele 12. marca prvič srečal s programom, ki omogoča predavanja in razpravljanje na daljavo, teden dni pozneje pa je že postal eden najpomembnejših gradnikov mojega življenja. Uporabljal sem ga za predavanja študentom, za odgovore na njihova vprašanja, zagovore magistrskih nalog, obrambe doktorata, organizacijo srečevanj s kolegi, na katerih smo razpravljali o pravnih problemih, povezanih z epidemijo, za stik z družino in za petkovo druženje s prijatelji. Marsikaj je mogoče storiti na daljavo in se tako približati tistemu, kar nam sicer daje osebni stik. Vendar osebnega stika, ki smo ga prej doživljali kot nekaj danega in tako samoumevnega, da ga niti nismo več znali ceniti, ni mogoče nadomestiti niti z najbolj razvito tehnologijo. Zdaj se zavedamo, kako pomembno je čutiti stisk roke ali rahel dotik drugega telesa, pogledati v žive oči ali poslušati zvok govora, ki ga ušesa ujamejo neposredno iz sogovornikovih ust. In za te občutke bomo morda to jesen prikrajšani.

Če ne bo druge možnosti, bodo letošnji pravniški dnevi potekali na daljavo. Ta nesrečna okoliščina pa nas ne bo prikrajšala pri drugem vitalnem elementu. Upam si reči, da program vsako leto ponudi vrhunske teme, ki jih kolegice in kolegi predstavijo na najvišji strokovni ravni, kar je srečanju utrdilo pomen vsakoletnega osrednjega strokovnega dogodka. Čeprav je letošnji program nekoliko zgoščen, pa spet ponuja široko paleto sekcij, na katerih se bodo obravnavala aktualna vprašanja uporabe prava in pričakovanega razvoja. Nekateri boste med njimi morda pogrešali podrobnejšo obravnavo problemov, povezanih z epidemijo, vendar smo se temu zavestno izognili. Prav gotovo pa se tem vprašanjem ne bo mogoče izogniti v povezavi z obravnavanimi temami.

Stroka ter predvsem strokovnost razprave in argumentacije sta tisto, na kar moramo biti še posebno pozorni. V razdvojeni družbi, v kakršni živimo, se poskuša strokovnost vrednotiti prek všečnosti stališča, ki se zagovarja. Strokovnost se priznava samo tistim, ki so uglašeni s trenutno potrebo usmeritve, nasprotna stališča pa marsikdo ne glede na moč argumenta zavrne ali celo diskvalificira. Včasih celo tistega, ki takšno stališče zagovarja. Vendar je pravo umetnost dobrega in pravičnega, in ne formula, ki bi pripeljala do enega samega točno določenega rezultata. Spoštovanje drugačnega, pa čeprav to vodi v rezultat, ki nam ni všeč, je temelj, na katerem naša stroka stoji ali pade. Zato tudi letos prisluhnimo stroki in sodelujmo v razpravi, ne glede na način, kako bo potekala.

Z veliko željo, da se tudi letos srečamo v živo!

prof. dr. Miha Juhart
redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in
predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije

Program
 • sprejem udeležencev
  8.00–9.30
 • otvoritev, podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije, slavnostni nagovor
  9.30–10.30
 • odmor
  10.30–10.45
 • 1. sekcija in 2. sekcija

  1. SEKCIJA (11.45–12.00 odmor)
  Socialna zavarovanja kot temelj pravice do socialne varnosti / vodja: dr. Grega Strban

  Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj dr. Grega Strban

  Medgeneracijska (ne)enakost dr. Andraž Rangus

  Pravne pomanjkljivosti invalidskega zavarovanja Marijan Papež

  Pokojninska reforma je sprejeta, naj živi reforma! Tilen Božič

  V katero smer gredo spremembe obveznega zdravstvenega zavarovanja Marjan Sušelj

  2.SEKCIJA (12.00–12.15 odmor) 
  Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative / vodja: dr. Maša Kovič Dine

  Možnosti uveljavljanja okoljskih zahtevkov pred mednarodnimi pogodbenimi telesi mednarodnih pogodb o človekovih pravicah dr. Vasilka Sancin

  Podnebne tožbe v mednarodnem okolju dr. Maša Kovič Dine

  Mednarodno investicijsko pravo, arbitraža in Petišovci – kaj se zahteva od držav Domen Turšič, LLM

  Varstvo okolja v slovenski pravni praksi mag. Senka Šifkovič Vrbica

  Jamstvo vodnih elektrarn za okoljske škode ob poplavah dr. Franz Serajnik

  Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte mag. Tanja Pucelj Vidović

  10.45–13.15
 • kosilo
  13.15–14.00
 • 3. sekcija in 4. sekcija

  3. SEKCIJA (15.00–15.15 odmor)
  Dogmatične dileme temeljnih institutov kazenske zakonodaje in problemi sodne prakse / vodja: dr. Miha Šepec

  Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe dr. Matjaž Ambrož

  Odmera kazni – ustavnoskladno vštevanje pripora in prejšnje kazni dr. Katarina Bergant

  Navidezni stek kaznivih dejanj – teoretična izhodišča in praktični problem dr. Miha Šošić

  Silobran – dogmatične dileme in sodna praksa dr. Miha Šepec

  4. SEKCIJA (15.15–15.30 odmor)
  Pravni položaj javnih zavodov in uslužbenska razmerja / vodja: dr. Rado Bohinc

  Korporativno upravljanje javnih zavodov v Republiki Sloveniji dr. Rado Bohinc

  Pravni vidiki tržne dejavnosti javnih zavodov dr. Rajko Pirnat

  Finančni viri javnih zavodov po dejavnostih v zadnjem desetletju mag. Eva Zver

  Aktualna vprašanja uslužbenskih razmerij in sistema plač v javnem sektorju Štefka Korade Purg

  Prekrški na področju prava zavodov in iz uslužbenskih razmerij dr. Andreja Primec, dr. Bojan Tičar

  14.00–16.30
 • odmor
  16.30–17.15
 • okrogla miza: Skladnost poslovanja v gospodarskih družbah in javnih zavodih

  vodja: mag. Dejan Jasnič

  Sodelujejo: Medeja Lončar, Janez Saje, dr. Alma Sedlar, dr. Robert Šumi

  17.15–19.15
 • 5. sekcija in 6. sekcija

  5. SEKCIJA (10.00–10.15 odmor)
  Sodstvo – ena od treh vej oblasti / vodja: dr. Miodrag Đorđević

  O učinkovitosti in odgovornosti v sodstvu mag. Damijan Florjančič

  Sodstvo in Ustavno sodišče RS dr. Rajko Knez

  Sodnik dr. Grega Strban

  Zagotavljanje kakovosti sojenja mag. Valerija Jelen Kosi

  Program Sveta Evrope HELP v slovenskem sodstvu dr. Miodrag Đorđević

  6. SEKCIJA (10.15–10.30 odmor)
  Izzivi delovnega prava v kriznih razmerah: iskanje ustreznega ravnovesja / vodja: dr. Valentina Franca

  Delovnopravni odgovor(i) izbranih evropskih držav na posledice epidemije covid-19 Sara Bagari

  Posledice kriz za razvoj izbranih delovnopravnih institutov – kakšno bo delo v novi realnosti dr. Valentina Franca

  Posegi v zasebnost (pedagoških) delavcev med epidemijo covid-19 in po njej – kje so meje dovoljenega dr. Katarina Krapež

  Možnosti (enostranskega) spreminjanja in odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času izrednih razmer Miha Šercer

  9.00–11.30
 • kosilo
  11.30–12.30
 • 7. sekcija in pravniška tribuna

  7. SEKCIJA (13.30–13.45 odmor)
  Izzivi digitalne dobe za pravo / vodja: dr. Verica Trstenjak

  •   Digitalizacija javne uprave – od nuje prek zmožnosti do izjemnih idej   Boštjan Koritnik

  •   Sodobne tehnologije in posegi v zasebnost v času covid-19   Mojca Prelesnik

  •   Digitalna doba in temeljne pravice v Evropski uniji     dr. Verica Trstenjak

  •   Novosti glede odškodninske odgovornosti za umetno inteligenco   dr. Petra Weingerl

  •   Pravni izzivi kibernetske varnosti in njihovo reševanje   Pika Šarf

  •   Digitalizacija – med specialnim in splošnim pravnim urejanjem   mag. Mitja Podpečan

  •   E-šport – fuzija prava digitalne in analogne dobe        dr. Peter Merc

  •   Posebna tema: Novi poslovni modeli pravnikov – dobre poslovne prakse iz Nemčije        Jan Baksa Lesjak

  PRAVNIŠKA TRIBUNA (13.45–14.00 odmor)
  Presoja primernosti pravnih okvirov prestrukturiranja v ZFPPIPP z zornega kota gospodarskih posledic
  covid-19 in Direktive (EU) 2019/1132
  / vodja: dr. Nina Plavšak

  Sodelujejo: Marko Zaman, Grega Peljhan, Tilen Vahčič, dr. Jaka Cepec
  12.30–15.00

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Grand Hotel Bernardin
V Grand Hotelu Bernardin se nahaja največji kongresni center v Sloveniji. Primeren je za organizacijo najrazličnejših dogodkov na enem najlepših delov slovenske obale.
Kotizacija
Če zaradi ukrepov, povezanih z izrednimi razmerami, dogodka ne bomo mogli izpeljati, vam stroškov ne bomo zaračunali.
420,00 EUR + DDV
KOTIZACIJA

2 dneva

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov

Pravni rokovnik 2021

Gradivo

Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje
Ker si kot ponudnik pravnih vsebin prizadevamo za zadovoljstvo naših uporabnikov, bomo vaš elektronski naslov uporabili zato, da boste obveščeni o novih pravnih dogodkih (zakoniti interes). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite.
Sponzorji

Medijski sponzorji
46
LET TRADICIJE
2
Dneva
46
Predavateljev
9
Tematskih področij
38
Predavanj
Utrinki 2019
Kontaktirajte nas
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?