45.Dnevi slovenskih pravnikov
 • DNI
 • UR
 • MINUT
 • SEKUND
Program
Programski odbor: dr. Vesna Bergant Rakočević, dr. Andrej Ekart, Franci Gerbec, dr. Primož Gorkič, Maja Habjanič, dr. Miha Juhart, dr. Erik Kerševan, dr. Marijan Kocbek, dr. Vesna Kranjc, Boštjan Koritnik, Branka Neffat, dr. Darja Senčur Peček, dr. Lojze Ude in dr. Patrick Vlačič.
 • sprejem udeležencev
  9.00–9.45
 • otvoritev, slavnostni nagovor, podelitev nagrad Zveze društev pravnikov Slovenije

  Slavnostni govornik: dr. Rajko Knez

  9.45–11.00
 • odmor
  11.00–11.15
 • 1. sekcija: Industrija 4.0 – ali pravo še teče vzporedno s tehnološkim razvojem

  vodja: dr. Patrick Vlačič

  > Umetna inteligenca, pravno argumentiranje in pravno odločanje, dr. Mitja Jermol, Boštjan Koritnik

  > Tehnologija veriženja blokov in vrednostni papirji, dr. Patrick Vlačič

  > Inteligentne naprave in človekove pravice, dr. Janja Hojnik

  > Umetna inteligenca in kazenska odgovornost, dr. Aleš Završnik

  > Avtonomna vozila in odškodninska odgovornost, dr. Petra Weingerl

  Dodatno strokovno predavanje: Umetna inteligenca – pomoč ali zamenjava za nas, pravnike, Ernest Žejn

  11.15–13.00
 • 2. sekcija: Upravni postopki v širših okvirih prava

  vodja: dr. Erik Kerševan

  > Stvarne pravice v medigri upravnih in civilnih postopkov, Tomaž Pavčnik

  > (Ka)ko se srečata upravni in kazenski postopek, dr. Liljana Selinšek

  > Pomen in posledice molka organa pri odločanju v upravnih postopkih, dr. Polonca Kovač

  > Pridobivanje in uporaba osebnih podatkov v upravnih postopkih, dr. Erik Kerševan

  11.15–13.00
 • kosilo (posebna ponudba organizatorjev)
  13.00–15.00
 • 3. sekcija: Novejši gospodarski posli

  vodja: dr. Vesna Kranjc

  > Pogodba v oblaku, dr. Peter Grilc

  > Rikardijanske pogodbe: prihodnost obligacijskega prava ali nišni produkt?, Jurij Lampič

  > Konzorcijska pogodba za izvedbo gradnje, dr. Konrad Plauštajner

  > Pogodba o finančnem lizingu, dr. Vesna Kranjc

  > Svetovalna pogodba, dr. Matija Damjan

  15.00–17.30
 • 4. sekcija: Nepravdni postopki ob uveljavitvi Družinskega zakonika

  vodja: dr. Vesna Rijavec

  > Razmerje med subjekti v družinskih nepravdnih postopkih (problematika centrov za socialno delo, izvedencev in drugih oseb, ki varujejo otrokove koristi), dr. Vesna Rijavec in dr. Tomaž Keresteš

  > Pravica udeležencev do izjave v nepravdnih postopkih v družinskih zadevah, dr. Dragica Wedam Lukić

  > Reševanje spornih vprašanj, Miha Verčko

  > Prekluzije v nepravdnih postopkih, dr. Mateja Končina Peternel

  15.00–17.30
 • Družabni večer ob glasbi s skupino Victory  Sponzor večerne pogostitve je: G3 Spirits.

  21.00
 • 5. sekcija: Aktualna vprašanja delovnega in socialnega prava

  vodja: dr. Darja Senčur Peček

  > Izzivi delovnega prava v času prekarnega dela, dr. Darja Senčur Peček

  > Delovna razmerja v Sloveniji danes in jutri, Damjan Mašera

  > Nestandardne oblike dela v sodni praksi, mag. Biserka Kogej Dmitrovič

  > Primerljivost položajev javnega uslužbenca in delavca, dr. Etelka Korpič Horvat

  > Aktualna vprašanja dvojnega statusa in drugih predlaganih sprememb ZPIZ-2 s področja obveznega zavarovanja, Marijan Papež

  9.30–12.00
 • 6. sekcija: Stvarnopravna sekcija: Ali je potrebna sprememba SPZ in zakaj

  vodja: dr. Miha Juhart

  > Vključena lastninska pravica, dr. Nina Plavšak

  > Zastavna pravica, dr. Renato Vrenčur

  > Neprava stvarna služnost in stavbna pravica – razmislek o ureditvi obeh institutov v SPZ, dr. Miha Juhart

  >Ureditev lastništva zasebnih zemljišč, ki so po dejanski rabi javne ceste – de lege ferenda, Franci Gerbec

  9.30–12.00
 • kosilo (posebna ponudba organizatorjev)
  12.00–14.00
 • 7. sekcija: Korporacijska sekcija: Uresničevanje novele ZGD-1K – implementacija Delničarske direktive II

  vodja: dr. Marijan Kocbek

  > Identifikacija delničarjev in olajšanje uveljavljanja njihovih korporacijskih upravičenj, dr. Saša Prelič

  > Preglednost in odobritev poslov s povezanimi strankami, dr. Peter Podgorelec

  > Politika prejemkov direktorjev – pravice delničarjev in informacije: po predlogu novele ZGD-1K, dr. Marijan Kocbek

  >Preglednost institucionalnih vlagateljev, upravljavcev premoženja in svetovalcev za glasovanje, dr. Jerneja Prostor

  > Novosti in povezanost institutov z noveliranim Zakonom o revidiranju in Zakonom o gospodarskih družbah, dr. Borut Bratina in dr. Dušan Jovanovič

  14.00–16.30
 • 8. sekcija: Odvetnik v kazenskem postopku

  vodja: dr. Primož Gorkič

  > Pravica do zagovornika: dva vidika iz novejše prakse Ustavnega sodišča RS in Evropskega sodišča za človekove pravice, ddr. Klemen Jaklič

  > Varstvo poklicne skrivnosti med preiskovanjem kaznivega dejanja: v luči izvršitve odločb Ustavnega sodišča RS, dr. Miha Šepec

  > Zagovornik, ki svoje dolžnosti ne opravlja ustrezno, in skrb kazenskega sodišča za kakovostno formalno obrambo, Tomaž Bromše

  > Izzivi za odvetnike v kazenskih postopkih prihodnosti: postopki po Uredbi o Evropskem javnem tožilstvu, dr. Primož Gorkič

  14.00–16.30
 • odmor
  16.30–16.45
 • OKROGLA MIZA

  (Ne)upravičenost kritike slovenskega sodstva
  vodja: dr. Lojze Ude
  sodelujoči: Franc Testen, mag. Matevž Krivic, dr. Matej Avbelj in dr. Vesna Bergant Rakočević

  16.45–18.30
 • 9. sekcija: Izzivi izvršilnega prava

  vodja: dr. Andrej Ekart

  > Izvršljivost notarskega zapisa nepremičninske najemne pogodbe, Bojan Podgoršek

  > Izvršitev sodnih odločb v družinskopravnih zadevah, dr. Tjaša Ivanc

  > Poplačilo zastavnih (hipotekarnih) upnikov v izvršbi in stečaju, dr. Damjan Orož

  > Izvršitelj včeraj, danes in jutri, dr. Andrej Ekart

  9.30–12.00
 • 10. sekcija: Pravni izzivi športa

  vodja: dr. Vesna Bergant Rakočević

  > Od Bosmana prek Murphyja in naprej – razvoj tako imenovanega športnega prava, dr. Marko Ilešič

  > Pravni prikaz transferja športnika v nogometu, Janez Pejovnik

  > Medijske pravice – aktualni problemi prakse, Tomaž Ambrožič

  > Razreševanje sporov pred Arbitražnim sodiščem za šport (CAS) – vprašanje pristojnosti, dr. Vesna Bergant Rakočević

  > Odškodninska odgovornost za prekrške v nogometu, Jure Praprotnik

  9.30–12.00

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Grand Hotel Bernardin
V Grand Hotelu Bernardin se nahaja največji kongresni center v Sloveniji. Primeren je za organizacijo najrazličnejših dogodkov na enem najlepših delov slovenske obale.
Kotizacija
CELOTNA KOTIZACIJA
440,00 EUR + DDV

3 dni

Revija Podjetje in delo

Pravni rokovnik 2020

Gradivo

DVODNEVNA KOTIZACIJA
380,00 EUR + DDV

2 dneva

Revija Podjetje in delo

Pravni rokovnik 2020

Gradivo

Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje
Ker si kot ponudnik pravnih vsebin prizadevamo za zadovoljstvo naših uporabnikov, bomo vaš elektronski naslov uporabili zato, da boste obveščeni o novih pravnih dogodkih (zakoniti interes). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite.
Sponzorji
Medijski sponzorji
Avtomobila srečanja
Sponzor četrtkove pogostitve
Kava srečanja
Tiskalnik srečanja
45
LET TRADICIJE
3
Dni
50
Predavateljev
11
Tematskih področij
46
Predavanj
Kontaktirajte nas
Utrinki 2019
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?