46.Dnevi slovenskih pravnikov
 • DNI
 • UR
 • MINUT
 • SEKUND
Program
Če bi oktobra zaradi izrednih razmer veljala omejitev zbiranj, bo srečanje izvedeno v spletni obliki.
 • sprejem udeležencev
  8.30–9.30
 • 1. sekcija in 2. sekcija

  1. SEKCIJA
  Socialna zavarovanja kot temelj pravice do socialne varnosti / vodja: dr. Grega Strban

  Pravna (ne)primerljivost socialnih zavarovanj dr. Grega Strban

  Medgeneracijska enakost in socialna solidarnost, pravice in obveznosti različnih generacij dr. Andraž Rangus

  Pravne pomanjkljivosti invalidskega zavarovanja Marijan Papež

  Pokojninska reforma je sprejeta, naj živi reforma! Tilen Božič

  V katero smer gredo spremembe obveznega zdravstvenega zavarovanja Marjan Sušelj

  2.SEKCIJA
  Okolje kot prednostno območje razvojnih politik in regulative / vodja: dr. Maša Kovič Dine

  Možnosti uveljavljanja okoljskih zahtevkov pred mednarodnimi pogodbenimi telesi pogodb o človekovih pravicah dr. Vasilka Sancin

  Podnebne tožbe v mednarodnem okolju dr. Maša Kovič Dine

  Mednarodno investicijsko pravo na primeru frackinga v Prekmurju Domen Turšič

  Varstvo okolja v slovenski pravni praksi mag. Senka Šifkovič Vrbica

  Jamstvo za okoljske škode v Avstriji in v Sloveniji na primeru vodnih elektrarn – pogled iz odvetniške prakse dr. Franz Serajnik

  Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte mag. Tanja Pucelj Vidovič

  9.30–12.00
 • kosilo
  12.00–14.00
 • 3. sekcija in 4. sekcija

  3. SEKCIJA
  Dogmatične dileme temeljnih institutov kazenske zakonodaje in problemi sodne prakse / vodja: dr. Miha Šepec

  Novejša sodna praksa s področja storilstva in udeležbe dr. Matjaž Ambrož

  Odmera kazni dr. Katarina Bergant

  Navidezni stek kaznivih dejanj – teoretična izhodišča in praktični problem dr. Miha Šošić

  Silobran – dogmatične dogme in sodna praksa dr. Miha Šepec

  4. SEKCIJA
  Pravni položaj javnih zavodov in uslužbenska razmerja / vodja: dr. Rado Bohinc

  Korporativno upravljanje javnih zavodov – izhodišča za prenovo zakonodaje na področju javnih zavodov dr. Rado Bohinc

  Pravni vidiki tržne dejavnosti javnih zavodov dr. Rajko Pirnat

  Javna služba in tržna dejavnost javnih zavodov v letih 2009–2019 mag. Eva Zver

  Aktualna vprašanja uslužbenskih razmerij in sistema plač v javnem sektorju Štefka Korade Purg

  Prekrški na področju prava zavodov in iz uslužbenskih razmerij dr. Andreja Primec, dr. Bojan Tičar

  14.00–16.30
 • odmor
  16.30–17.00
 • okrogla miza: Skladnost poslovanja v gospodarskih družbah in javnih zavodih

  vodja: mag. Dejan Jasnič

  Sodelujejo: Medeja Lončar, Janez Saje, dr. Alma Sedlar, dr. Robert Šumi

  17.00–19.00
 • podelitev priznanj in družabni večer
  20.15
 • 5. sekcija in 6. sekcija

  5. SEKCIJA
  Sodstvo – ena od treh vej oblasti / vodja: dr. Miodrag Đorđević

  Učinkovitost in odgovornost v sodstvu mag. Damijan Florjančič

  Sodstvo in Ustavno sodišče dr. Rajko Knez

  Sodnik dr. Grega Strban

  Zagotavljanje kakovosti v sojenju mag. Valerija Jelen Kosi

  Program HELP Sveta Evrope v slovenskem sodstvu dr. Miodrag Đorđević

  6. SEKCIJA
  Izzivi delovnega prava v kriznih razmerah: iskanje ustreznega ravnovesja / vodja: dr. Valentina Franca

  Delovnopravni odgovor(i) izbranih evropskih držav na posledice epidemije covid-19 Sara Bagari

  Posledice kriz za razvoj izbranih delovnopravnih institutov – kakšno bo delo v novi realnosti dr. Valentina Franca

  Posegi v zasebnost delavcev z razlogom varnosti in preprečevanja širjenja epidemije – kje so meje dovoljenega dr. Katarina Krapež

  Možnosti (enostranskega) spreminjanja in odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času izrednih razmer Miha Šercer

  9.00–11.30
 • kosilo
  11.30–12.30
 • 7. sekcija in pravniška tribuna

  7. SEKCIJA
  Izzivi digitalne dobe za pravo / vodja: dr. Verica Trstenjak

  Digitalizacija javne uprave – od nuje prek zmožnosti do izjemnih idej Boštjan Koritnik

  Sodobne tehnologije in posegi v zasebnost v času covid-19 Mojca Prelesnik

  Digitalna doba in temeljne pravice v EU dr. Verica Trstenjak

  Novosti glede odškodninske odgovornosti za umetno inteligenco dr. Petra Weingerl

  Pravni izzivi kibernetske varnosti in njihovo reševanje Pika Šarf

  Digitalizacija – med specialnim in splošnim pravnim urejanjem mag. Mitja Podpečan

  E-šport – fuzija prava digitalne in analogne dobe dr. Peter Merc

  PRAVNIŠKA TRIBUNA
  Presoja primernosti pravnih okvirov prestrukturiranja v ZFPPIPP z zornega kota gospodarskih posledic
  covid-19 in Direktive (EU) 2019/1132
  / vodja: dr. Nina Plavšak

  Sodelujejo: Marko Zaman, Grega Peljhan, Tilen Vahčič, dr. Jaka Cepec

  12.30–15.00

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Grand Hotel Bernardin
V Grand Hotelu Bernardin se nahaja največji kongresni center v Sloveniji. Primeren je za organizacijo najrazličnejših dogodkov na enem najlepših delov slovenske obale.
Kotizacija
Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo objavljeni pravočasno oddani referati Dnevov slovenskih pravnikov, in Pravni rokovnik 2021.
420,00 EUR + DDV
KOTIZACIJA

2 dneva

Revija Podjetje in delo

Pravni rokovnik 2021

Gradivo

Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje
Ker si kot ponudnik pravnih vsebin prizadevamo za zadovoljstvo naših uporabnikov, bomo vaš elektronski naslov uporabili zato, da boste obveščeni o novih pravnih dogodkih (zakoniti interes). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite.
Sponzorji

Medijski sponzorji
Kontaktirajte nas
46
LET TRADICIJE
2
Dneva
46
Predavateljev
9
Tematskih področij
38
Predavanj
Utrinki 2019
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?